ERROR [HY000] [MySQL][ODBC 3.51 Driver]User nukleus_db already has more than 'max_user_connections' active connections ERROR [HY000] [MySQL][ODBC 3.51 Driver]User nukleus_db already has more than 'max_user_connections' active connectionsERROR [HY000] [MySQL][ODBC 3.51 Driver]User nukleus_db already has more than 'max_user_connections' active connections ERROR [HY000] [MySQL][ODBC 3.51 Driver]User nukleus_db already has more than 'max_user_connections' active connectionsERROR [HY000] [MySQL][ODBC 3.51 Driver]User nukleus_db already has more than 'max_user_connections' active connections ERROR [HY000] [MySQL][ODBC 3.51 Driver]User nukleus_db already has more than 'max_user_connections' active connections Nukleus - Ürünler - Laboratuvar - Becton Dickinson - Vakumlu Kan Alma Ürünleri - Intrakete Uyumlu Holder

Laboratuvar - Becton Dickinson - Vakumlu Kan Alma Ürünleri - Intrakete Uyumlu Holder

Intrakete Uyumlu Holder

Damar yolu açılmış hastalar (acil ünitesi, servisler, yoğun bakım)

 

 

  • Özellikli IV line veya dişi bir luer bağlantı noktasına vidalanarak takılır ve kan veya idrar alınır.
  • Güvenli, steril işlemler ile kaliteli numune eldesi